info@ovsgravenpolder.nl
06-20903545

Contact en Bestuur

 

Adri Walhout, voorzitter/ wnd. secretaris

06-20903545

Voorzitter@ovsgravenpolder.nl

Vacant

 

secretariaat@ovsgravenpolder.nl

Leonard Kesselaar, penningmeester

06-12278334

penningmeester@ovsgravenpolder.nl

Hans de Jonge, algemeen bestuurslid

06-43421298

Margo de Bruine, algemeen bestuurslid

06-23096088

David van de Graaf,, algemeen bestuurslid

06-53267277

 

OVS in actie

Op een goed bezochte ledenvergadering namen we afscheid van Mirjam van Dorst-Den Dekker als bestuurslid en werd David van de Graaf in haar plaats benoemd. Mirjam heeft haar redactie- en bestuurslidmaatschap beëindigd om zich aan haar nieuwe taak als penningmeester van de OVS activiteiten-commissie te kunnen wijden. Zie daarvoor de Rubriek In Beeld. David die al eerder deel heeft uitgemaakt van het bestuur werd opnieuw hartelijk welkom geheten en hiermee is het bestuur weer bijna compleet op één vacature na.We zoeken nog een algemeen bestuurslid dat te zijner tijd de secretarisfunctie op zich wil nemen. Op de ledenvergadering kwam verder o.a. 50 jaar Gemeente Borsele aan de orde, de bewegwijzering op het industrieterrein, dementievriendelijk ondernemen en de instelling van een werk- groep ’s-Gravenstraat.