info@ovsgravenpolder.nl
06-20903545

Contact en Bestuur

Adri Walhout, voorzitter

06-20903545

Voorzitter@ovsgravenpolder.nl

Mirjam van Dorst-Den Dekker, wnd. secretaris / algemeen bestuurslid

06-48407986

secretariaat@ovsgravenpolder.nl

Leonard Kesselaar, penningmeester

06-12278334

penningmeester@ovsgravenpolder.nl

Hans de Jonge, algemeen bestuurslid

06-43421298

Margo de Bruine, algemeen bestuurslid

06-23096088