info@ovsgravenpolder.nl
06-20903545

Contact en Bestuur

 

Adri Walhout, voorzitter/ wnd. secretaris

06-20903545

Voorzitter@ovsgravenpolder.nl

Vacant

 

secretariaat@ovsgravenpolder.nl

Leonard Kesselaar, penningmeester

06-12278334

penningmeester@ovsgravenpolder.nl

Hans de Jonge, algemeen bestuurslid

06-43421298

Margo de Bruine, algemeen bestuurslid

06-23096088

David van de Graaf,, algemeen bestuurslid

06-53267277