Dorpsraad ‘s-Gravenpolder

’s-Gravenpolder heeft een rijk en bloeiend vrijwilligers- en verenigingsleven. Deze keer besteden we in de rubriek “In Beeld” aandacht aan een aantal van onze vrijwilligers, die specifiek op het wel en wee van ons hele dorp zijn gericht. Het gaat om de leden van Stichting Dorpsraad ’s-Gravenpolder. We spraken met vier van de zes bestuursleden. Hierna een nadere kennismaking:

Van links naar rechts: Patrick Platschorre, Wieni Uitman, Jan Pauwe en Gert-Jan van Riet. Op de foto ontbreken: Leo Marijs en Hans van Vliet

Overduidelijk doel

Als we de vraag voorleggen wat het doel van de Stichting Dorpsraad ’s-Gravenpolder is komt er een zeer eensluidend antwoord uit de monden van de gespreksdeelnemers. Dat is overduidelijk: Een bemiddelende rol spelen, intermediair zijn, tussen de dorpsinwoners en de Gemeente Borsele.
Nog korter gezegd: Het algemeen dorpsbelang behartigen. Dat dit goed bevalt blijkt wel uit het enthousiasme van de vier aanwezige bestuursleden.

Stuk voor stuk zijn ze van mening dat ’s-Gravenpolder een fijn dorp is om te wonen en het de moeite waard is om zich daar blijvend voor in te zetten.

Gezellige club

Het bestuur, waarin plaats is voor negen leden, telt momenteel zes leden. Dat zijn voorzitter Gert-Jan van Riet (vanaf 2009), Jan Paauwe secretaris-penningmeester (vanaf 2010) en de algemeen bestuursleden Leo Marijs (vanaf 2013) , Wieni Uitman (vanaf 2015), Hans van Vliet (vanaf 2019) en Patrick Platschorre (vanaf 2020).
Vier keer per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden en 1x per jaar een jaarvergadering. Deze vergaderingen vinden in het dorpshuis plaats en deze zijn alle voor iedereen toegankelijk, dus ook de
bestuursvergaderingen.
Op de website www.dorpsraadsgravenpolder.nl worden de vergaderingen aangekondigd. “Met z’n allen vormen we een gezellige club”, aldus één van de bestuursleden.

Op de rol

We vragen onze gesprekspartners welke onderwerpen uit de afgelopen jaren hen zijn bijgebleven en ook
welke er momenteel nog op de rol staan. We krijgen als antwoord: “Om nooit te vergeten was de geplande komst van een AZC. Andere onderwerpen waren onder andere de verplaatsing van de Rabobank en de aankondiging van de bouw in Oostgaarde. Voor nu op de rol staano.a. de bezuinigingsmaatregelen van de Gemeente Borsele met sluiting van de bibliotheek en verplaatsing van het VrijwilligersHuis, Borsele 2030, Windmolens Buitengebied en beschikbaarheid bouwgrond”.

Nog breder

Nog wensen voor de toekomst? “Jazeker, dat is de uitbreiding van de dorpsraad met vrouwelijke en jeugdige leden. Hierdoor vormen we als dorpsraad een nog betere afspiegeling van de dorpsbewoners”. Wij wensen de dorpsraad nog vele jaren een succesvolle voortzetting van de gewaardeerde inzet voor ons dorp. De dorpsraad is te bereiken: www.dorpsraadsgravenpolder.nl / info@dorpsraadsgravenpolder.nl / 06-10636493

AJW/CM-WU