Het ’s-Gravenpoldertje

In de rubriek ’s-Gravenpolder-Bizonder besteden we aandacht aan een bijzondere ’s-Gravenpolderse gebeurtenis, een bijzonder gebouw en / of persoon. Dit keer is dat het 10-jarig bestaan van Het ’s-Gravenpoldertje zelf, waarvan verslag wordt gedaan door Marit Jansen-van Galen van Trainews Media uit Yerseke.

Van links naar rechts: Leonard Kesselaar, Corine Westerneng en Adri Walhout

Het ’s-Gravenpoldertje viert 10-jarig bestaan

In december 2010 viel het eerste ’s-Gravenpoldertje bij de dorpsbewoners op de mat. Nu, precies tien jaar later vieren ze met het decembernummer hun jubileum en slaat de redactie van de krant, of zoals ze het inmiddels zelf noemen ‘de glossy’ een nieuwe weg in. Adri Walhout, Corine Westerneng en Leonard Kesselaar vertellen over het ontstaan van de glossy.

In het eerste ‘s-Gravenpoldertje stonden alleen maar advertenties en dit werd gedrukt in zwart/wit. ‘’Het begon allemaal toen Huissoon Textiel heropende. Cathrien Huissoon drukte hiervoor een folder bij Van Velzen en vroeg aan Leonard Kesselaar, van Kesselaar Groente en Fruit, of hij met de folder mee wilde doen. Zo werd er een folder, A4, op het dorp verspreid. Uiteindelijk is hier een mooie goed gevulde glossy uit ontstaan tot wel 40 pagina’s dik, legt Adri uit. In september 2016 werd de eerste versie van Het ’s-Gravenpoldertje in kleur gedrukt.

’s-Gravenpoldernaar of Poldergraaf

Lachend gaat Adri verder: ‘’Tijdens de vergadering van de ondernemersvereniging is de naam Het ‘s-Gravenpoldertje ontstaan. Uiteindelijk werd het zo’n succes dat er meerdere ondernemers wilden adverteren. Ik weet nog goed dat er tijdens deze vergadering een grote opkomst was en we de naam voorlegden, er was toen maar één persoon tegen. Om die reden is toen voor die naam gekozen. We hebben na de groei van het blad nog een tijdje getwijfeld om het ‘tje’ in de naam weg te laten. Dit hebben we toen aan de ondernemers en de lezers voorgelegd.’’ Corine vult aan: ‘’We twijfelden toen ook over de ’s-Gravenpoldernaar en de Poldergraaf, maar uiteindelijk is dit het niet geworden.’’ Adri: ‘’Het werd aan alle kanten afgekeurd en het moest en zou het ’s-Gravenpoldertje blijven.’’

Voorwoord en puzzels

‘’Het redactionele heeft Adri echt op zich genomen,’’ vertelt Leonard. Terwijl Adri vertelt dat hij is begonnen met het schrijven van een voorwoord, komt het ‘o, ja’ gevoel bij Leonard en Corine weer boven. Bij het maken van een krant is het soms graven in het geheugen, zeker als het tien jaar geleden is. Adri: ‘’Ik schreef dan een voorwoord namens de ondernemersvereniging en wat mededelingen.

Later ontstonden de rubrieken Wetenswaardigheden, In de Kijker, ’s-Gravenpolder Bizonder, Memobord en In Beeld. Ook de advertentiepuzzels werden en worden altijd heel fanatiek gemaakt.’’

Nieuw tijdperk

Nu, tien jaar later, is het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Het ’s-Gravenpoldertje blijft bestaan, maar de huidige redactie neemt afscheid. Vanaf 2021 wordt de glossy uitgegeven door Trainews Media en zal het vier keer per jaar als bijlage bij de Borselse Bode worden gevoegd.
De inhoud blijft hetzelfde, alleen de papiersoort verandert. De redactie van het ’s-Gravenpoldertje wil alle onzichtbare medewerkers en bezorgers bedanken voor hun inzet. Een nieuw tijdperk breekt aan.