Oranjecomité

Maart 2019

’s-Gravenpolder heeft een rijk en bloeiend verenigings- en vrijwilligersleven. Deze keer brengen we de Stichting Oranjecomité ’s-Gravenpolder in beeld. We spraken met voorzitter Mariska en secretaris Anne van Diemen.

Oranjecomité

Plannen Koningsdag 2019

‘Mariska en Anne’, zo vragen we, ‘willen jullie ons eens vertellen welke plannen de stichting Oranjecomité ’s-Gravenpolder voor de komende Koningsdag heeft en waarom jullie beiden hierin actief zijn.’ Mariska begint: Door de mooie verhalen van mijn man Mario en vele anderen over hoe hier in ’s-Gravenpolder in het verleden voor het hele dorp Koninginnedag werd gevierd ben ik enthousiast geworden me daar als vrijwilliger voor in te zetten. Het feit dat de viering van Koningsdag met alleen een ochtendprogramma op het terrein van SV Apollo69 toch wat beperkingen in de deelname opleverde speelde hierin een rol.

Samen met Anne, die al actief was in het ‘Apollo’-oranjecomité en met Eelco Walraven als penningmeester vormen we nu het nieuwe bestuur van de stichting en worden we ondersteund door een groep van een viertal enthousiaste en actieve medevrijwilligers.

Dagvullend programma

Mariska en Anne vervolgen: ‘Het is onze bedoeling in 2019 een Koningsdag te organiseren zo die jaren geleden op Koninginnedag werd gevierd op en aan het marktplein/parkeerterrein aan de Burgemeester Jansenstraat met daaromheen activiteiten in en vanuit het Dorpshuis aan de Poelvoordestraat. Als begin van onze activiteiten hebben we november jl. de traditionele rommelmarkt weer in ere hersteld, die een mooi startbedrag heeft opgeleverd. We zijn nu bezig met de rondgang voor de jaarlijkse collecte en hebben inmiddels ook de eerste sponsorcontacten gelegd en niet te vergeten een afwisselend en dagvullend programma samengesteld’.

Nieuwe activiteiten

Dit dagvullende programma van 10.00 uur tot 18.00 uur dat hiernaast is opgenomen in de advertentie-flyer kent meerdere nieuwe activiteiten. Niet alles, zoals de befaamde zeskamp, is namelijk één op één gekopieerd vanuit het verleden. Zo wordt de vorig jaar voor het eerst gehouden broodmaaltijd voor 60+ers ook dit jaar weer gehouden. Het enige verschil is de locatie en een bijdrage van € 5,00 per  persoon. Voor deze broodmaaltijd is aanmelding verplicht vóór 13 april a.s. Wel volledig nieuw is ’s-Gravenpolder Got Talent dat voor 17.00 uur op de agenda staat. Bij dit programmaonderdeel wordt gezocht naar niet leeftijdsgebonden uniek talent bijvoorbeeld op het gebied van zang, dans, cabaret en acrobatiek. Vooraf opgeven wat je wilt doen is gewenst. Ook nieuw is dat in de plaats van het traditionele Oranjebal voorafgaand aan Koninginnedag nu op vrijdag een zogenaamd fout (=verkleed) feest wordt gehouden.

Voor het hele dorp

Anne en Mariska hebben deelname vanuit het hele dorp op het oog o.a. wat betreft de zeskamp. Ook verbreding van het Comité staat nog op hun wensenlijstje en niet te vergeten meer sponsoren. Wil je meer weten van het programma, je aanmelden als comitélid, sponsor worden of iets vragen of met hen bespreken mail dan koningsdag0113@gmail.com  

AJW/WU