Stichting Ons Dorpsleven

November-December 2018

’s-Gravenpolder heeft een rijk en bloeiend verenigings- en vrijwilligersleven. Deze keer brengen we het vrijwilligersbestuur van de stichting Ons Dorpsleven in beeld. We spraken daartoe met voorzitter Berry Kooiker en penningmeester Lein Kodde

Het bestuur voor de ingang van het dorpshuis. V.l.n.r.: Astrid Goedegebure, Rinus van de Plasse, Kees Hoogesteger, Lein Kodde, Adri Geertse, Heleen Wondergem en Berry Kooiker.

Stichting Ons Dorpsleven

50 jaar!

De stichting Ons Dorpsleven is in 1968 opgericht. Nu dus 50 jaar geleden!

Dit vanuit de toenmalige Gemeente ’s-Gravenpolder onder leiding van burgemeester Quarles van Ufford. Doelstelling was en is: Verenigingen en andere groepen uit de samenleving een goed geoutilleerd onderdak bieden. Vóór 1968 kwamen verenigingen e.d. samen in een ruimte aan de Bosseweide, zijnde de na de oorlog overgebleven lokalen van de voormalige lagere school. Van dit verenigingsgebouw was lange tijd de vrouw van caféhouder Lako aan de Raadhuisstraat één van de beheerders. Directe aanleiding tot het Dorpshuisinitiatief was dat die ruimte duidelijk te beperkt in gebruik werd.

De bestuursleden van toen allen afkomstig uit het verenigingsleven maakten mee dat de Commissaris van de Koningin Jonkheer Mr. de Casembroot, een splinternieuw gebouw aan de Poelvoordestraat feestelijk opende.

Tevens werd bij die gelegenheid een kunstwerk onthuld aangebracht op de achterwand in de grote zaal. Dit kunstwerk bestaande uit gestileerde vogels en vissen wacht sinds kort op een nieuwe eigenaar. Dit intellectuele eigendom, is namelijk vervangen bij de vernieuwing / herinrichting van het Dorpshuis. Zie ook de rubriek ’s-Gravenpolder-Bizonder.

Onafscheidelijk duo

Mirjam en haar moeder

Het bestuur van de stichting Ons Dorpsleven bestaat uit 7 mensen die een enthousiast vrijwilligersteam vormen en samen met de beheerder de doelstelling van het dorpshuis op een positieve manier verwezenlijken. Sommige bestuursleden zijn al jarenlang actief, zoals bijvoorbeeld het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter Berry Kooiker, secretaris Adri Geertse en penningmeester Lein Kodde. Zij zijn respectievelijk 29, 48 en 24 jaar bij de stichting betrokken. De algemeen bestuursleden Rinus van de Plasse, Heleen Wondergem, Kees Hoogesteger en Astrid Goedegebure draaien resp. 23, 17, 3 en 3 jaar mee.

Ook de beheerder is een oudgediende, zeker familiair gezien. Als klein meisje stond Mirjam van Dorst-den Dekker al bij vader Kees den Dekker in de pannen te roeren.

Kort voor het overlijden van haar vader in 2007 heeft Mirjam (43 jaar) zijn plaats als beheerder ingenomen. Sedert die tijd vormt ze samen met haar moeder een onafscheidelijk duo in de daadwerkelijke exploitatie van het dorpshuis, evenals bestuur en gemeente Borsele dat bestuurlijk zijn.

Dorpshuiskracht

De stichting, gesubsidieerd door de Gemeente Borsele, is eigenaar van het gebouw aan de Poelvoordestraat en verhuurt de keuken en bar aan Mirjam en de zalen aan de gebruikers. Vaste gebruikers zoals bijvoorbeeld de Damclub en de EHBO huren tegen reductietarief. Ons Dorpsleven beschikt over 3 zalen, waarvan de grote zaal 175 tot 200 personen kan herbergen. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar, waarin elke vergadering de gang van zaken met beheerder Mirjam wordt doorgenomen.

Wat is de kracht van Ons Dorpsleven zo vroegen we de bestuursleden? Het antwoord is:

– Algemeen belangvoorziening
– Zeer klantvriendelijke bediening
– Kwaliteitskok als beheerder
– Centraal gelegen
– Prima parkeergelegenheid
– Buitenspeeltuin en trapveldje in onmiddellijke nabijheid
– Wifi, beamer, podium e.d. aanwezig
En lachend: een enthousiast bestuur

Vernieuwend aanwezig

Met dat laatste is geen woord teveel gezegd, want het bestuur is er in geslaagd voor in totaal ca. € 150.000 in Ons Dorpsleven te investeren. Zo is al het meubilair vernieuwd, zijn portaal- en zaaldeuren vervangen, wanden geschilderd en van nieuwe kunstwerken voorzien, de vloer in de hal- en barruimte vervangen, verlichting en geluid aangepast etc, etc. Dit zodat Mirjam en haar team nog beter dan voorheen mensen vanuit de wijde omgeving toekomstbestendig van dienst kunnen zijn. Voor zaterdag 1 december om 14.00 uur staat de officiële heropening van Ons Dorpsleven door Burgemeester Dijksterhuis en Corrie den Dekker, de moeder van Mirjam gepland, met daarna bezichtiging voor iedereen. Wij feliciteren bestuur en beheerder van harte met het bereikte resultaat en wensen hen nog vele goede ’s-Gravenpolderse exploitatiejaren!

AJW/WU