Parkeren klimopplein

Maart 2019

In de rubriek ’s-Gravenpolder Bizonder besteden we aandacht aan een bijzondere ’s-Gravenpolderse gebeurtenis, een bijzonder gebouw en / of persoon. Deze keer willen we de aandacht vestigen op het weekend parkeren op het Klimopplein en directe omgeving. Het gaat immers om een stadse maatregel ter waarborging van een uitstekende dorpsbereikbaarheid. Echt ’s-Gravenpolder Bizonder.

Klimopplein parkeren,

Luxe probleem

Op vrijdag en zaterdag deden zich al langere tijd op het Klimopplein tijdens de spitsuren chaotische verkeerstaferelen voor. Op zichzelf een goed teken dat de aan het Klimopplein gevestigde bedrijven een dusdanig aantal klanten trekt dat de bestaande parkeercapaciteit tekort schiet. Beter dan dat je een kanon kunt afschieten ofwel een luxe probleem dus.
Echter wel een probleem dat om aanpak vroeg. Immers met een goede bereikbaarheid staat of valt de bereidheid om inkopen te doen aan het Klimopplein. Gevaarlijke verkeerssituaties doen daar afbreuk aan en jagen mensen het dorp uit naar plaatsen waar het wel veilig en probleemloos gratis parkeren is.

Maatregel met Stadse allure

Over de oplossing van het Klimopparkeerpleinprobleem heeft de dorpsraad zich in afstemming met de Gemeente Borsele, R&B Wonen / de bewoners van De Zwake en de betreffende ondernemers en omwonenden uitvoerig gebogen. Uiteindelijk is gekozen voor een ‘Stadse’ oplossing, het invoeren van een zogenaamde blauwe zone op de vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur en op de zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, een kort parkeermaatregel die geen geld kost. Langparkeerders kunnen op die dagen terecht op het parkeerterrein achter De Zwake, waartoe binnenkort onder andere de verlichting wordt aangepast.

Parkeerschijf verplicht

Door de Gemeente Borsele is op elk postadres in ons dorp een brief met parkeerschijf bezorgd, waarin de invoering van het kort parkeren is aangekondigd en toegelicht. Ook de winkels zijn gelijktijdig van gratis uit te reiken parkeerschijven voorzien. Met deze schijf kan de auto 2 uur lang gratis worden gestald. Parkeerschijf vergeten? geen probleem, loop één van de winkels binnen en haal een gratis exemplaar op.

Nog even wennen

Uiteraard is zoals met bijna elke maatregel een gewenningsperiode nodig. Hoewel de parkeerdruk met de invoering van het kort parkeren al behoorlijk is verminderd, met name doordat de langparkeerders naar achter De Zwake zijn vertrokken laat het gebruik van de parkeerschijf nog duidelijk te wensen over. De Gemeente, de maatregel is nieuw voor de Gemeente Borsele, zal voorshands handhavend optreden (gele kaart) en pas gaan verbaliseren wanneer iedereen, ook van buiten ’s-Gravenpolder, alle kans heeft gehad, een parkeerschijf te bemachtigen. Het doel is en blijft immers ’s-Gravenpolder in de wijde omgeving als goed bereikbaar op het netvlies te houden of te krijgen.

Let op: Voor de Langeweg en de Egelantierstraat geldt de hele week een parkeerverbod.

 

Met dank aan de Gemeente Borsele voor de bekostiging van deze publicatie.