Rode Leeuw aan de Bosseweide

September 2019

In de rubriek ’s-Gravenpolder Bizonder besteden we aandacht aan een bijzondere ’s-Gravenpolderse gebeurtenis, een bijzonder gebouw en / of persoon. Deze keer aandacht voor het historisch rode leeuwenkopje in de nieuwbouw aan de Bosseweide.

Ongeschonden na meer dan 200 jaar

Op 24 januari 1772 verkocht Job van de Velde aan Jacobus Davidse-de Witte  een  zeker  woonhuijs  genaemt  De  Roode Leeuw voor de somma van 63.6.0 pond Vlaams. Dit  huis  lag aan de Bosseweide. Bij de bevrijding in 1944 werd dit deel van ‘s-Gravenpolder zwaar getroffen. Bij het puinruimen vond men daar ter plaatse de rode leeuwenkop ongeschonden terug. Deze werd in één van de nieuw gebouwde woningen boven de deur ingemetseld, zo valt te lezen in het boek: “’s-Gravenpolder, dorp van de graaf“ van J. de Ruiter.

Toen dan ook het besluit viel de woningen aan de Bosseweide te slopen zijn meerdere inwoners van ’s-Gravenpolder in het geweer gekomen om dit historische leeuwtje gemetseld boven de deur in de toenmalige nieuwbouwwoning Bosseweide 11 (opnieuw) te sparen. Zij namen daartoe met succes contact op met R&B Wonen, de eigenaar/verhuurder van de woningen.

Heelhuids gevangen

R&B gaf namelijk de slopers opdracht de leeuw heelhuids uit de gevel van Bosseweide 11 te halen en nadat deze enige tijd gestald was bij Koole-Huizer aan de overkant is de leeuw al de tijd van herbouw / nieuwbouw gekooid geweest op het bureau van projectleider Marco Danen. Woensdag 12 juni jl. mocht hij daar eindelijk weg en aan de verheugde gezichten van de projectleider en directeur Peter Bevers te zien was het meer dan tijd om de leeuw zijn plaats weer terug te geven.

Opnieuw gekooid

Samen met directeur Peter Bevers werd dit karwei deskundig geklaard door dorpsraadslid Leo Marijs.

Dit onder goedkeurend toezicht van de toekomstige buren van no.11, Bas en Maja Vermeule. Zij wonen al meer dan 40 jaar op Bosseweide no. 15 en hopen binnenkort te verhuizen naar de levensloopbestendige nieuwbouw op no.13.

We wensen de bewoners  van  de  Bosseweide  nog  vele,  vele jaren ongeschonden te mogen genieten van deze nieuwbouwwoningen en feliciteren eigenaar R&B Wonen van harte met het bereikte resultaat.